Tekstversie
Homepage

The world is filled….
Die Welt ist voll ….

De wereld zit vol……
met zes miljard mensen. Helaas zijn deze zes miljard mensen niet zo fantastisch goede zwemmers, op een planeet die voor 71 % uit water bestaat. De rest van de planeet bestond vroeger grotendeels uit bossen. Het klimmen en wonen in bomen gaat onze soort al evenmin goed af, en met zes miljard soortgenoten is deze wereld stilaan vol aan het geraken. We hebben de bossen dus maar omgekapt en ze door bossen vervangen die bestaan uit beton, staal en glas. Dankzij het gebruik van trappen en liften kunnen we ons in deze kunstmatige bossen beter voortbewegen en zelfs wonen. De resterende natuur hebben we ook maar geclaimd om te kunnen voorzien in onze basisbehoeften. Betonstroken worden aangelegd, om ons van het ene naar het ander kunstmatig eiland te verplaatsen. Deze bossen zijn helaas geen goede waterzuiveraars of luchtproducenten, en dieren vinden er niet echt een thuis. Een nog groter probleem is dat een aantal diersoorten en plantensoorten voor eeuwig verdwijnen of dit in de nabije toekomst, in een snel tempo dreigen te doen. Op mijn doeken staan dan ook geen of weinig mensen afgebeeld maar alleen dieren die hopen dat ze ooit hun plaats terug kunnen opeisen in onze mensenbouwsels van staal en beton. Allen hopen ze dat het systeem zich vroeg of laat terug herstelt, zodat het bos terug neemt, wat eens haar territorium was.

Marc Leenaerts 

Printerversie